Piotr Jerzy Frassati

“W życiu ziemskim po miłości do ródziców i sióstr, jedną z rzeczy najpiękniejszych jest uczucie przyjaźni.”

/P.J.Frassati/

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin