112 rocznica urodzin…

“Modlitwa Działanie Ofiara – te trzy słowa streszczają cały olbrzymi plan”

Dzisiaj 112 rocznica urodzin naszego patrona bł. Piotra Jerzego Frassatiego!

Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę, modląc się razem z młodymi z różnych stron świat, robiąc Frassatiemu najpiękniejszy dar.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin