Piotr Jerzy Frassati

Pytasz czy jestem wesoły? A jakże mógłbym nim nie być, póki wiara daje mi siły? Zawsze wesoły. Smutek powinien być wygnany z dusz katolików. Cierpienie nie jest smutkiem, który jest najgorszą ze wszystkich chorób. Ta choroba wynika zawsze z niewiary. Cel jednak, dla którego zostaliśmy stworzeni, sam wskazuje nam drogę usłaną wprawdzie cierniami, lecz bynajmniej nie smutną. Jest ona wesoła, nawet w cierpieniu” (List do siostry, 14 luty 1925)

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin