DKF

DKF przy naszym Duszpasterstwie zaprasza 13 listopada. na film pt. “Rewers”. Zapraszamy na 19.00 do sali AB

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin