Bal Andrzejkowy

Z radością zawiadamiamy, iż nawiązując do wieloletniej tradycji dnia 24 listopada 2012 o godzinie 19.00 w Starej Auli KUL Duszpasterstwo Akademickie KUL Bal Andrzejkowy  wyprawić postanawia.
Uprzejmie zatem prosimy aby poddając nasze zaproszenie łaskawej atencji
uświetnić uroczystość swą obecnością.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin